Thứ bảy 30 Tháng 5 2020
Super User

Super User

Sô-cô-la món ăn nên thuốc?

%AM, %23 %258 %2006 %05:%07
Nếu thử thăm dò phản ứng của người tiêu dùng về sô-cô-la thì chắc chắn khó ra ngoài hai kết quả tương phản: Hầu hết, nếu không muốn nói tất cả, đều khen ngon! Dĩ nhiên với điều kiện phải đúng kiểu... sô-cô-la! Ở điểm này thì…

Từ ca cao tới sô-cô-la

%AM, %18 %254 %2006 %05:%06
Nói tới ca cao và sôcôla mang sắc nâu đậm đà hầu như không mấy ai không biết, hơn thế còn tìm cách tận dụng những hiệu ứng của loại thực phẩm này. Ngay từ ngày xa xưa, những sắc dân Aztecs và Maya nổi tiếntg một…

Chủ đề

Phản hồi